Odhady

Vypracování odhadů pro dědická řízení:

 • Jedná se o zjednodušené vyjádření o obvyklé ceně nemovitosti k datu úmrtí zůstavitele. Notáři tento způsob odhadů doporučují. 

 • Zpracováváme odhady bytů, domů, garáží, chat, chalup, zahrad, pozemků (orné půdy, trvalých travních porostů, lesů, vodních ploch). 

 • Ročně zpracujeme téměř 100 odhadů obvyklých cen nemovitostí pro účely dědických řízení.

  Ceník:

  Byt - 700,- Kč + DPH

  Rodinný dům - 1.000,- Kč + DPH

  Chalupa - 1.000,- Kč + DPH

  Chata - 700,- Kč + DPH

  Garáž, zahrada - 700,- Kč + DPH

  Orná půda - individuálně

Vypracování znaleckých posudků pro daňové účely:

 • Zajišťujeme znalecké posudky pro daňové účely spojené s převodem vlastnických práv k nemovitostem. 

Vyplnění daňových přiznání:

 • K některým typům převodu vlastnických práv je nutné podat i příslušné daňové přiznání. 
 • Naším standardem je za Vás příslušné daňové přiznání připravit.

Vypracování znaleckých posudků pro soudní účely:

 • Zajišťujeme znalecké posudky potřebné pro soudní účely (rozvody, nákup nemovitosti od nezletilé osoby apod.).

Zpracování odhadu tržní ceny nemovitosti pro účely prodeje nebo pronájmu:

 • Součástí našich služeb spojených s prodejem nebo pronájmem nemovitosti je vyjádření k tržní ceně nemovitosti k danému účelu.
 • Většina klientů nepožaduje zpracování odhadu v písemné podobě, ale ve zjednodušené formě komunikace (email, osobní jednání). Jsme však schopni vypracovat odhad tržní ceny i v písemné formě.  

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů