Konec refinancování

         Nový občanský zákoník umožnil bankám ztížit nebo alespoň znepříjemnit klientům refinancování hypotečních úvěru. Jedná se o to, že banky mohou dát do smluv závazek klienta, aby spolu se zástavním právem byla do katastru nemovitostí zapsána nová věcná práva. Tato věcná práva právě ztěžují možnosti refinancování. Jedná se o tato věcná práva: Zákaz zcizení nemovitosti: V praxi...

Výpočet odměny notáře + tip jak ušetřit

A jak jsem slíbil, že uvedu jak se provádí výpočet odměny notáře v rámci dědického řízení, tak plním. Přehled výpočtu odměny notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, činí: z prvních 100.000,- Kč základu …….…………2% = 2.000,-  Kč – minimálně však 600,- Kč z částky nad 100.000,- Kč až do 500.000,- Kč...

Dědictví druhý díl

   Jak bylo avizováno v předchozím díle, dědictví – pozůstalost je téma rozsáhlejší, proto ho popisuji ve dvou dílech. A i přes to ve zjednodušené formě. Pokud narazíte na základní pojmy jako, např. zůstavitel, odkazovník. Vraťte se na začátek prvního dílu, kde jsou tyto základní pojmy popsány.    Zřeknutí se dědického práva NOZ umožňuje dědici, aby se svého dědické...