Pravda o energetickém průkazu při pronájmu jednotky

energy-efficiency-154006

Od 1.1.2016 začala platit novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která připravila několik změn. Tentokrát se zaměříme na pronájem bytů, protože se objevují nejasné informace.

PENB od 1.1.2016 při pronájmu jednotky

Pro pronájem jednotky od nového roku platí totéž, co pro její prodej před 1.1.2016.

To znamená (ve zkratce): Vlastník jednotky je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky,

d) v případě pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu (tzn. „G“).

Nadále platí, že lze PENB nahradit vyúčtováním. Jak je to možné?

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz stavebníkem, majitelem domu nebo SVJ (společenstvím vlastníků jednotek), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky.

Václav Růžička
Václav Růžička - majitel a zakladatel realitní kanceláře RV Reality. Svou práci miluje a věnuje ji mnoho času, obor reality a vše co sním souvisí nebere jako práci, ale jako poslání. Upřednostňuje upřímnost a férový způsob jednání.