Výpočet odměny notáře + tip jak ušetřit

PenízeA jak jsem slíbil, že uvedu jak se provádí výpočet odměny notáře v rámci dědického řízení, tak plním.

Přehled výpočtu odměny notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, činí:

z prvních 100.000,- Kč základu …….…………2% = 2.000,-  Kč – minimálně však 600,- Kč

z částky nad 100.000,- Kč až do 500.000,- Kč základu ..………………1,2% =   4.800,- Kč

z částky nad 500.000,- Kč až do 1.000.000,- Kč základu ………..…….0,9% =   4.500,- Kč

z částky nad 1.000.000,- Kč až do 3.000.000,- Kč základu…………….0,5% = 10.000,- Kč

z částky nad 3.000.000,- Kč až do 20.000.000,- Kč základu …………..0,1% = 17.000,- Kč

Částka nad 20.000.000,- Kč se do základu nezapočítává a strop pro výpočet činní částka 20 mil. Kč.

Příklad: Předmětem dědictví je pouze nemovitost v obvyklé ceně ke dni úmrtí 1.500.000,- Kč. Odměna notáře bude v tomto případě činit: 2.000,- Kč + 4.800,- Kč + 4.500,- Kč + 0,5% z 500.000,- Kč = 2.500,- Kč, celkový součet = 13.800,- Kč + DPH 21% = 16.698,- Kč.

Notář může svou odměnu navýšit o tzv. hotové výdaje, kterými jsou poštovní poplatky telekomunikační poplatky, znalecké posudky, překlady, opisy, fotokopie apod.

TIP jak ušetřit.

Pokud by jste se chtěli těmto poplatkům vyhnout alespoň částečně, máte možnost se v rodinách domluvit na darování majetku (nemovitosti) za života. K čemuž slouží darovací smlouva.

Darovací smlouva slouží k darování nemovitosti obdarovanému bezúplatně. Obdarovaný se musí k dárci chovat dle zásad dobrých mravů, jinak má možnost dárce požadovat navrácení daru zpět. Toto bezúplatné darování nemovitosti je v rámci rodiny osvobozeno od daňových povinností.

Osvobození se týká: příbuzných v řadě přímé a manželů, příbuzných v řadě pobočné, a to jsou sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou.

Jak získat darovací smlouvu a realizovat darování nemovitosti?

 Máte několik možností:

1) sepis darovací smlouvy notářem – opět se dostáváme k odměně stanovené tarifem podle hodnoty nemovitosti.

2) sepis darovací smlouvy advokátem – tato varianta je již levnější než u notáře, protože sazebník není dle hodnoty nemovitosti, zde se cena pohybuje od 3.000,- Kč výše.

3) stažení vzorové smlouvy z internetu – tato varianta je dle praxe jedna z nejhorších, lidé nevědí jak smlouvu připravit, dělají chyby a katastrální úřad ji mnohdy ani z důvod vad ve smlouvě nezapsal. Zažil jsem případy, kdy babička nebo dědeček na sklonku života dostali od dětí/ vnoučat k podpisu darovací smlouvu staženou z internetu, tato smlouva byla chybně připravená. Katastrální úřad ji nezapsal a vyzval účastníky k nápravě. Náprava již nebyla možná, protože babička nebo dědeček se již toho data nedožili.

4) prostřednictvím naší kanceláře máte možnost získat darovací smlouvu za výhodných podmínek. Zajistíme přípravu darovací smlouvy podle typu nemovitosti včetně vyplnění formuláře návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Stačí pak jen smlouvu podepsat a na jednom vyhotovení zajistit ověření podpisů. Tato služba prostřednictvím naší kanceláře stojí pouze 1.500,- Kč + DPH při dodání potřebných podkladů.

 

Václav Růžička

realitní specialista
776 761 004

Václav Růžička
Václav Růžička - majitel a zakladatel realitní kanceláře RV Reality. Svou práci miluje a věnuje ji mnoho času, obor reality a vše co sním souvisí nebere jako práci, ale jako poslání. Upřednostňuje upřímnost a férový způsob jednání.