Jaké jsou stále opakující se a nejčastější chyby při prodeji nemovitostí? Přesvědčte se sami.

Drobné opravy v nájemních bytech od 1.1.2016

K 1.1.2014, kdy vstoupil v platnost nový Občanský zák

Konec refinancování

         Nový občanský zákoník umožnil bankám ztížit nebo alespoň znepříjemnit klientům refinancování hypotečních úvěru. Jedná se o to, že banky mohou dát do smluv závazek klienta, aby spolu se zástavním právem byla do katastru nemovitostí zapsána nová věcná práva. Tato věcná práva právě ztěžují možnosti refinancování. Jedná se o tato věcná práva:...

Výpočet odměny notáře + tip jak ušetřit

A jak jsem slíbil, že uvedu jak se provádí výpočet odměny notáře v rámci dědického řízení, tak plním. Přehled výpočtu odměny notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4, činí: z prvních 100.000,- Kč základu …….…………2% = 2.000,-  Kč – minimálně však 600,- Kč z částky nad 100.000,- Kč až do...